TOPÍME & CHLADÍME

VYTÁPĚNÍ DOMU TEPELNÝM ČERPADLEM

Současný trh nabízí více možností, jak domácnost vytápět. Jednou z nich je vytápění domu tepelným čerpadlem. Tato alternativa láká uživatele díky nízkým provozním nákladům a díky šetrnosti k přírodě.

Tepelná čerpadla představují moderní způsob vytápění. Zpracovávají bezplatné teplo z vnějšího prostředí, jednoduše se ovládají, dají se kombinovat s jinými topnými systémy, je možné je využívat i na chlazení a instalovat je v různých lokalitách a podmínkách.

Výhody a nevýhody vytápění domu tepelným čerpadlem

 • Nízké náklady na vytápění – a to hlavně proto, že pro svůj provoz využívají obnovitelné zdroje energie. S tímto bodem souvisí také to, že nedochází k ročnímu kolísání cen za energie, jelikož energie odebíraná ze vzduchu nebo ze země, případně z podzemních vod, není zpoplatněná. Jediné, za co u tepelných čerpadel platíme, je elektřina potřebná na pohon zařízení. A té stačí malinko.
 • Provoz tepelných čerpadel je nenáročný z hlediska údržby a obsluhy – po úvodním nastavení odborníkem už tepelná čerpadla pracují samostatně.
 • Ekologičnost provozu – tepelná čerpadla jsou nezávislá na fosilních palivech a aktivně přispívají ke snižování emisí CO2.
 • Kompatibilita – s klasickým vytápěním pomocí topných těles, podlahovým i stropním vytápěním.
 • Kombinovatelnost – s jinými systémy, jako jsou například elektrokotle, fotovoltaika, plynové kotle.
 • Typová rozmanitost – v nabídce je více typů, což umožňuje výběr optimálního čerpadla pro naše podmínky (klima, terén, vlastnosti budovy, teplotní požadavky apod.).
 • Tepelný komfort v zimě i v létě – tepelné čerpadlo umožňuje nejen vytápět dům nebo zabezpečovat teplou užitkovou vodu; v teplých měsících ho je možné využívat i na chlazení domácnosti pomocí vytápěcí soustavy, například podlahového vytápění.
 • Dotace ZELENÁ ÚSPORÁM-Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou úspěšně zaregistrována do nového dotačního programu Nová zelená úsporám.

I tepelná čerpadla mají jako všechna ostatní zařízení své nevýhody. Těch je však podstatně méně než výhod a některé se vážou jen na konkrétní typy nebo modely čerpadel.

Mezi nevýhody tepelných čerpadel 

 •  Vyšší pořizovací náklady – závisí na tom, jaké funkce má tepelné čerpadlo plnit, dále na kvalitě a konstrukčním vyhotovení čerpadla. Vyšší náklady jsou samozřejmě spojené hlavně s tepelnými čerpadly typu země/voda a voda/voda (kvůli realizaci vrtů, umisťování plošných kolektorů do země nebo výkopu studní).
 • Hlučnost čerpadla typu vzduch/voda – všeobecně jsou tepelná čerpadla tohoto typu považována za hlučnější zařízení, která mohou hlavně v hustějších zástavbách působit rušivě nejen pro samotné obyvatele, ale i sousedy. Je však třeba říct, že už jsou na trhu i obzvlášť tiché modely, které máme v nabídce.
 • Teplotní limity provozu čerpadla typu vzduch/voda – nejsou vhodné do oblastí, kde teploty klesají pod -25 °C. Což nás v našich klimatických podmínkách a v posledních letech teplých zimách trápit nemusí.
 • Stavební omezení na pozemku při používání čerpadla typu země/voda a voda/voda – na místech, kde jsou plošné kolektory (studny, vrty), není možné dále stavět (například bazén).
 • Úřední povolení při používání čerpadla typu voda/voda – vzhledem k tomu, že jako zdroj energie využívá energii podzemní nebo říční vody, potřebujete na provoz zařízení povolení od vodoprávního úřadu.

Tepelná čerpadla Toshiba a Neota jsou špičkou na trhu.  Zajistí vám tepelnou pohodu po celý rok.