TOPÍME & CHLADÍME

Efektivita vytápění tepelným čerpadlem

Základní požadavek pro efektivní vytápění pomocí tepelných čerpadel je co nejnižší teplotní rozdíl mezi vstupující a vystupující teplotou v systému tepelného čerpadla. Platí, že čím víc chceme dosáhnout vyšší účinnosti systému, tím nižší teplotní spád potřebujeme ve vytápěcím systému.

O účinnosti tepelného čerpadla pojednává výkonové číslo COP (Coefficient of Performance), které představuje poměr odevzdaného tepla k odebíranému výkonu. Čím je hodnota COP vyšší, tím je tepelné čerpadlo účinnější. Nejúčinnější čerpadla mívají hodnotu COP kolem 4-5 (jde o bezrozměrnou jednotku). Tato hodnota se uvádí u rozdílných teplot, proto je potřeba si během výběru čerpadla všímat, při jakých teplotních podmínkách se COP uvádí.

Sezónní topný faktor SCOP (Seasonal Coefficient of Perfomance) udává účinnost tepelného čerpadla v průběhu celého roku. SCOP 5 znamená, že tepelné čerpadlo v průběru spotřebuje 1 kW dodané energie a vyrobí 5 kWh.

Kombinování tepelných čerpadel s jinými zařízeními

Tepelná čerpadla můžeme velmi dobře kombinovat s jinými vytápěcími nebo klimatizačními zařízeními v domácnostech. V rámci vytápěcích zařízení pracují tepelná čerpadla nejefektivněji ve spolupráci s podlahovým, nebo stropním vytápěním. Oproti klasickému vytápění topnými tělesy je podlahové vytápění v součinnosti s tepelným čerpadlem účinnější až o 20 %.

Pro přípravu teplé vody může být výhodné využívat v součinnosti s tepelným čerpadlem solární zařízen. Čerpadlo se pak využívá jen na vytápění, čímž se snižují jeho provozní náklady.

Tepelné čerpadlo je možné propojit i s fotovoltaickým systémem, který se postará o to, že elektrickou energii potřebnou na chod čerpadla budete získávat bezplatně ze slunečního záření.